Collaborative Robot


Cobot ( Collaborative Robot )

Cobot ( Collaborative Robot )

การนำไปใช้งาน
โรบอทแบบโคบอท สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายเหมือนกับโรบอทแบบแขนกล
แต่ที่เหนือกว่าโรบอทแบบแขนกล คือโคบอทสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกั้นคอกให้มัน
เนื่องจากโคบอทไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์ หมายความว่าในระหว่างที่มันกำลังทำงานเมื่อมันโดนคน
หรือคนเดินไปชนมันโคบอทจะหยุดทำงานทันทีโดยที่คนไม่ได้รับอันตราย
แต่ราคาแพงกว่าโรบอทแบบแขนกลเมื่อสเปคเท่ากันเงื่อนไขการใช้งานหลักๆที่จะต้องพิจารณา
น้ำหนักสินค้ารวมอุปกรณ์หยิบจับสินค้านั้นๆ (Gripper) จะต้องไม่เกินสเปคของโรบอท
เช่น Robot SIASUN รุ่น SCR5 หมายความว่าโรบอทรุ่นนี้สามารถยกโหลดรวมได้ไม่เกิน 5 กิโลกรัม
(5 กิโลกรัม = น้ำหนักสินค้า + อุปกรณ์หยิบจับสินค้านั้นๆ)

โคบอทของ SIASUN รุ่น SCR5 มีความยืดหยุ่นในการใช้งานและความสามารถในการทำงานสูงเนื่องจากมี 7 แกน
ความเร็วที่จะให้โรบอททำงาน ก็ต้องอยู่ภายใต้สเปคของโรบอท โรบอทแบบแขนกลสามารถทำความเร็วได้ตามสเปคที่โรงงาน
ระบุมาหมายความว่า เมื่อโรบอทบรรทุกโหลดเต็มพิกัดมันก็สมามารถทำความเร็วได้ตามสเปคที่โรงงานระบุมา
เช่น Robot SIASUN รุ่น SCR5 เมื่อมันบรรทุกโหลดรวมไม่เกิน 5 กิโลกรัม ก็สามารถทำความเร็วได้ตามสเปคที่โรงงาน
ระบุมาระยะเอื้อมถึงหรือระยะที่โรบอทยืดแขนไปได้ไกลสุด สภาพแวดล้อม โรบอทแบบแขนกล
ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้เกือบทุกสภาพแวดล้อมถ้าพื้นที่ที่จะนำโรบอทแบบแขนกลไปใช้งานมีสภาพแวดล้อม
ที่ไม่เกินสเปคของโรบอทก็สามารถทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพ