Robot Scara

Robot Scara ( Robot Arm Scara )

Robot Scara ( Robot Arm Scara )

การนำไปใช้งาน
เหมาะนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หยิบของชิ้นเล็กๆ
คือ พูดง่ายๆเหมาะกับงานหยิบวาง( Pick and Place )
และเหมาะนำไปใช้หยิบของชิ้นเล็กๆที่ต้องการความเร็วสูง
ในการหยิบวางและมีความเร็วสูงกว่าโรบอทแบบแขนกลและโคบอท
ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้เช่นกัน ถ้าเป็นสินค้าแข็งชิ้นเล็กๆ เช่น ขนมปัง cracker ฯลฯ
เนื่องจากโรบอทแบบสคาร่า(Scara)มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบารวมถึงชิ้นส่วนของโรบอท
ก็มีน้อยทำให้โรบอทประเภทนี้ติดตั้งได้ง่าย
และโรบอทประเภทนี้มีความเร็วในการทำงานสูง
และยังคงเสถียรภาพไว้ได้แม้ต้องทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
ถ้าสภาพแวดล้อม
ที่ติดตั้งโรบอทอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่โรงงานระบุมารวมถึงข้อกำหนดอื่นๆที่โรงงานระบุมา

โรบอทแบบสคาร่าเหมาะที่จะนำไปใช้งานในลักษณะงานซ้ำๆและใช้ความเร็ว เช่น
หยิบสินค้าจาก Conveyor1 ไปวางบน Conveyeor2
”หยิบด้านซ้ายไปวางด้านขวาวนลูปซ้ำแบบนี้ตลอดเวลา”
( และ Conveyor ต้อง/หรือควรอยู่ ในระนาบเดียวกัน )

เงื่อนไขการใช้งานหลักๆที่จะต้องพิจารณา
น้ำหนักของสินค้ารวมอุปกรณ์หยิบจับสินค้านั้นๆ( Gripper )
รูปแบบการติดตั้งต้องเป็นไปตามสเปคของสคาราโรบอท
เนื่องจากรูปแบบหรือลักษณะการติดตั้งมีผลต่อความเร็วในการทำงานของสคาราโรบอท
เช่น ลักษณะมุมเอียงที่ใช้ในการติดตั้งตัวโรบอท
ซึ่งโรบอทประเภทนี้ไม่เหมาะกับงานที่ต้องติดตั้งบนพื้นที่ที่มีความลาดเอียงมาก
สภาพแวดล้อมต้องอยู่ภายใต้สเปคของสคาราโรบอท เนื่องจากสคาราโรบอทมีค่า IP ค่อนข้างต่ำ
เมื่อเทียบกับโรบอทแบบอื่นๆ เช่น IP20 เป็นต้น
ระยะเอื้อมถึงหรือระยะที่โรบอทยืดแขนไปได้ไกลสุด