ตู้มิเตอร์ไฟฟ้า

ตู้ใส่มิเตอร์ไฟฟ้า ( METER PANEL )

เป็นตู้แสดงการใช้ปริมาณไฟฟ้า สำหรับ โรงแรม คอนโดมิเนียม อพาตเม้นท์ หอพัก หรือ สำนักงาน ต่างๆ สามารถสั่งทำได้ตามขนาดที่ต้องการทั้งแบบตู้รวมหรือแยกเป็นชั้น ตู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ทั้งแบบ ตู้ใส่มิเตอร์ ตู้ไซส์ ตู้MDB ตู้เมนไฟฟ้า ตู้กันน้ำ ตู้ทุกใบมีการอบสีตามอุณหภูมิมาตรฐานที่โรงงานสีกำหนด สั่งทำได้ตามความเหมาะสมและสะดวกของผู้ใช้งาน


ตู้มิเตอร์ไฟฟ้า

ผลิตออกแบบ ตู้มิเตอร์ไฟฟ้าตามสั่ง โดยช่างผู้ชำนาญงานสามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้ในหนึ่งตู้มีจำนวน Watt Hour Meter กี่ตัว หรือในหนึ่งตู้ให้แยกเป็นแต่ละชั้นของอาคารสำนักงานก็ได้ ตามความสะดวกของผู้ดูแลอาคาร สำนักงาน


ตู้มิเตอร์ไฟฟ้า