BRUSHLESS-DC-SUNTECH


มอเตอร์เกียร์ BRUSHLESS-DC-SUNTECH
ขนาด 60W , 120W , 200W INPUT 24VDC , 220VAC
ใช้งานร่วมกับ CONTROL BLUSHLESS
เกียร์ทด GEARHEAD ใช้งานร่วมกับ เกียร์รุ่น GN,GU ของ SUNTECH ได้เลย

DC-BRUSHLESS-SUNTECH
 

รูปร่างกระทัดรัด ความเร็วสูงกว่าคือ 2500-3000RPM ซึ่งมากกว่ามอเตอร์ AC ทั่วๆไป
ในส่วนของประสิทธิภาพนั้นจะต่างจากมอเตอร์ AC ทั่วๆไป
เมื่อประสิทธิภาพสูงกว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิจึงน้อยกว่ามอเตอร์ AC ทั่วๆไป
คือความร้อนจะน้อยกว่านั่นเอง

ให้แรงบิดคงที่ ( FLAT TORQUE ) แรงบิดคงที่ ( Rated Torque )
ไม่ว่าจะปรับช้าหรือเร็วก็ยังคงให้แรงบิดที่ดีอยู่

ประหยัดพลังงานกว่า มอเตอร์ชนิด DC BRUSHLESS ใช้พลังงานต่ำ ทำให้ประหยัดค่าไฟ
มีระบบป้องกันต่างๆ เช่น แรงดันเกิน กระแสเกิน ภายในชุดควบคุม CONTROL BRUSHLESS
ช่วยป้องกันไม่ให้มอเตอร์เกิดความเสียหาย

DC-BRUSHLESS-SUNTECH


มีด้วยกันทั้งหมด 5รุ่นให้เลือกใช้

มอเตอร์รุ่น 60W  Model : 5DLB 60 - 24GN - 30S    = 60W 24VDC 3000RPM
มอเตอร์รุ่น 60W  Model : 5DLB 60 - 220GN - 25S  = 60W 220VAC 2500RPM
มอเตอร์รุ่น 120W  Model : 5DLB 120 - 24GU - 30S  = 120W 24VDC 3000RPM
มอเตอร์รุ่น 120W  Model : 5DLB 120 - 220GU - 25S  = 120W 220VAC 2500RPM
มอเตอร์รุ่น 200W  Model : 5DLB 200 - 24GU - 30S  = 200W 24VDC 3000RPM

Control รุ่น 60W Model : BLD CON - 24A - 60 - J5 - VH01  =  60W 24VDC
Control รุ่น 60W Model : BLD CON - 220A - 60 - J5 - VH01  =  60W 220VAC
Control รุ่น 120W Model : BLD CON - 24A - 120 - J5 - VH01  =  120W 24VDC
Control รุ่น 120W Model : BLD CON - 220A - 120 - J5 - VH01  =  120W 220VAC
Control รุ่น 200W Model : BLD CON - 24A - 200 - J5 - VH01  =  200W 24VDC

dc-brushless-suntech

รายละเอียดสินค้า

dc brushless