ภาพข่าวงานสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด 

จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 5 สหกรณ์ก้าวไกล โครงการแปลงใหญ่ นำกุ้งไทยสูยุค 4.0
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.00น. - 17.00น. ณ โรงแรมไดมอนด์

งานวันกุ้งท่าทอง

โดยบริษัท ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ผู้จำหน่าย มอเตอร์เกียร์ตีน้ำ SUNTECH GS Series ได้เข้าร่วมออกบูธ ในงานที่บูธ9 เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับผู้เลี้ยงกุ้ง ฟาร์มกุ้ง บ่อกุ้ง สำหรับผลิตภัณท์ที่เราจัดทำ ขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อผู้ใช้งานจริงๆ ในคุณภาพและราคา รวมถึงการบริการหลังการขายต่างๆ ที่คุ้มค่าแน่นอน โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี ขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจในสินค้าและบริการของเรา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนเล็กๆ เพื่อนำกุ้งไทยสู่ยุค 4.0 ไปพร้อมกับท่าน