Siasun ผู้ผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ที่เน้นให้บริการลูกค้าไฮเอนด์ 
ทั้งนี้ Siasun มีทีมงานวิศวกรที่มีความสามารถจำนวนหลายพันคน ทำหน้าที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ พัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์หลักๆด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาตามที่ลูกค้าต้องการSiasun เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของจีน ได้รับเลือกให้เป็น China TOP brand และเป็น 50 บริษัทต้นๆ ที่มีผลประกอบการที่โดดเด่นในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากลูกค้าแต่ละรายจะมีความหลากหลายและเอกลักษณ์ของตนเอง Siasun จึงได้แยกสายงานออกเป็นถึง 9 กลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถเข้าใจในรายละเอียดและแก้ปัญหาได้ตรงจุดอย่างแท้จริง ได้แก่ แผนกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม , แผนกทดสอบชิ้นส่วนอัตโนมัติ , แผนกประกอบชิ้นส่วนอัตโนมัติ , แผนกโลจิสติคอัตโนมัติ , แผนกขนส่งทางรางอัจฉริยะ , แผนกอุปกรณ์และเทคโนโลยี่เลเซอร์ , แผนกอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม , แผนกอัตโนมัติในห้องคลีนรูม แผนกอุปกรณ์ตัวจ่ายพลังงานและหุ่นยนต์ใช้ในงานบริการแบบอัจฉริยะSiasun ให้บริการลูกค้ามากมายทั้งในยุโรป เอเชีย และ อเมริกา ทั้งในอุตสาหกรรมการผลิต การขนส่ง การทหาร พลังงาน และการก่อสร้างสาธารณูปโภค ปัจจุบัน ทีมงานของ Siasun ประกอบด้วยนักวิชาการ ด๊อกเตอร์ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีลิขสิทธิ์ทางปัญญาที่คิดค้นขึ้นเองหลายร้อยลิขสิทธิ์ และเป็นผู้สร้างโครงการระดับชาติที่ใช้เป็นมาตรฐานให้แก่ประเทศจีนมากกว่า 100 โครงการ