Gear Reducer NMRV suntech
ลดพิเศษ
  เกียร์ทด NMRV030 Gear Reducer NMRV แบบหน้าแปลนเหลี่ยม อัตราทด 1:5 - 1:100 ใช้งานร่วมกับ มอเตอร์รุ่นเพลากลม ขนาด60W,90W,120W ติดตั้งง่ายให้แรงบิดสูง
เกียร์ทด Suntech รุ่น NMRV030
  • 13 March 2018
  • 1,233
  • 0
  เกียร์ทด NMRV030 Gear Reducer NMRV  แบบหน้าแปลนเหลี่ยม อัตราทด 1:5 - 1:100 ใช้งานร่วมกับ มอเตอร์รุ่นเพลากลม ขนาด60W,90W,120W ติดตั้งง่ายให้แรงบิดสูง สินค้าจากประเทศใต้หวัน งานประกอบผ่านการตรวจเช็ค ตามมาตรฐานทุกข
อ่านต่อ