pudubotthailand sciencefair2020
  • 16 November 2020
  • 153
  • 0
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2563มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ งานที่รวบรวมสุดยอดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปี เนื่องใน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
อ่านต่อ